VADÁSZOK LŐVERSENYE – VERSENYLEÍRÁS

Gímszarvasok - Fotó: Orosz László, National Geographic

“SZEPTEMBERBEN JÖN A BIKA!”

A vadászat ünnep ezért a vadász tiszta lélekkel készüljön arra. A vadászat a természettel való eggyé válás pillanata, amire készülni kell lelkileg és az alkalmas eszközök megválasztásával egyaránt.

A vadász: tudnia kell, hogy melyik vadfaj elejtésére milyen fegyver, illetve lőszer alkalmas, lőkészségének folyamatos karbantartásával pedig törekedjen arra, hogy a vad elejtésekor annak minél kevesebb szenvedést okozzon;

[Részlet az Etikai Kódexből, az Országos Magyar Vadászkamara szabályzatából a vadászok vadászat során tanúsítandó alapvető kötelességeiről]

A pécsi Élménylövészet tisztelettel hívja a vadásztársadalom jeles képviselőit egy lőversenyre, amelyet kifejezetten a számukra szerveznek!

A Vadászok Lőversenyének helyszíne: Élménylövészet Lőtér Pécs 

A versengés szervezője: TKD-KOVKER Kft. Pécs, a Mecsek Lőklub, és a Military Park

Nevezési időszak (a verseny időszaka): 2024. június 16. 09:00 — 2024. augusztus 31. 18:00, folyamatos nevezés, és folyamatos lövészet(ek)

Nevezési feltételek: Érvényes vadász- és fegyvertartási engedély, valamint a nevezési díj megfizetése, a jelen versenyleírás elfogadása, a “Lőtéri információk”-ban foglaltak szigorú betartása, a fegyvervizsgán tanultak maradéktalan betartása.
A verseny folyamatos, nem egyetlen időponthoz kötött, ezért egy versenyzőnek többször is lehet nevezni, amelynek további feltétele, hogy az előző nevezésével a sorozatát érvényesen befejezze, amellyel értékelhető eredménye kell, hogy legyen. Egyszerre csak egy további nevezés megengedett.

Nevezési díj: 10.000,- Ft + 27 % áfa/ fő / alkalom [Lehetőség van többszörös nevezésre!]

Díjazás: A Brachmann Kereskedőház vásárlási utalványa

1. helyezett bruttó 50.000,- Ft értékben, Brachmann Kereskedőház Mohács - logó
2. helyezett bruttó 40.000,- Ft értékben,
3. helyezett bruttó 30.000,- Ft értékben.

A vadászok lőversenye kettő versenyszámból áll:

1. Ötven méterről (50 m) 0.22, vagy kisebb kaliberű, optikával ellátott fegyverből, lőbot segítségével, három értékelt lövés leadása, minden résztvevő számára azonos kialakítású lőlapra.
A versenyben értékelt három lövés leadása előtt – amennyiben a versenyző kéri – három próbalövés megengedett.

2. Száz méterről (100 m) 0.22 kalibernél nagyobb, optikával ellátott fegyverből, lőbot segítségével, három értékelt lövés leadása, minden résztvevő számára azonos kialakítású lőlapra.
A versenyben értékelt három lövés leadása előtt – amennyiben a versenyző kéri – három próbalövés megengedett.

Értékelés: A két versenyszám köregységeit összesítjük, és a legtöbb köregységet elérő versenyzők teljesítményét értékeljük.
Egyező eredmény(ek) esetén a jobb 100 m-es összesített köregység a döntő. Ezek egyezősége esetén a több magasabb pontértékű lövés. Teljes egyezőség esetén – az első három helyezett vonatkozásában – egyidejű szétlövéssel döntjük el a helyezést. A szétlövést – háromlövéses sorozatokban – addig ismételjük, amíg az előzőek szerinti egyezőségek fennállnak.

A verseny lebonyolításának rendje:
1. A versenyen részt venni kívánó vadász a nevezési időszakban (versenyidőszakban) a lőtér vezetőjénél személyesen, vagy telefonon jelzi részvételi szándékát, és megadja a szükséges adatait.
2. A nevezési díjat készpénzben, vagy utalással (TKD-KOVKER Kft. 10701214-73030216-51100005 számla – közlemény rovatba: “X. Y. Vadászok Lőversenye 2024. nevezési díj”) megfizeti.
3. Találkozás a lőtéren Kovács Tibor lőtérvezetővel [+36 30 956 6290], előzetes időpontegyeztetést követően saját fegyverével, lőszerével, lőbotjával [szükség esetén középkategóriás lőbotot biztosít a rendezőség].
Egyéb célzást segítő eszköz és/vagy eljárás [beleértve a “célzóvizet” is] nem megengedett.
4. Az elért köregységeket a lőtérvezető értékeli, hitelesíti és dokumentálja. Igény esetén a versenyző vadász kérheti a hitelesített eredményének elektronikus úton (email) történő megküldését.

Az aktuális elért eredmények nyomon követhetőek weboldalunkon, a verseny folyamatosan frissülő táblázatában.

A versenyt hivatalosan 2024. augusztus 31-én, 18:00-kor zárjuk, ha – esetlegesen – szétlövésre lenne szükség, akkor az érdekeltekkel történő egyeztetést követően lebonyolítjuk.

Egyebek:
A versenyzők a nevezéssel kifejezetten elfogadják, hogy egyénileg felelnek a lövészet megkezdésének pillanatában érvényes fegyver-, orvosi-, balesetbiztosítási igazolásaik meglétéért.
Az egyéni védőfelszerelések biztosítása és használata a versenyző feladata és felelőssége. Védőfelszerelés nélkül a versenyben senki nem vehet részt!

Ünnepélyes díjátadás: 2024. szeptember hónapban, az Élménylövészet Pécs Lőterén

Pécs, 2024. június 03.

TKD-KOVKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám 02-09-080446. Adószám 24751449-2-02.
Székhely 7631 Pécs, Kemény Zsigmond utca 117/B.

ÉLMÉNYLÖVÉSZET - weboldal fejrész logó Mecsek Lőklub Egyesület - logo mILITARY-ES-Kalandpark-Pecs-Elmenyloveszet